Velké projekty – zahájení podávání žádostí v srpnu 2015 | podpora vyšší než 15 tis. EUR
Postup podání žádosti & Formuláře

Od 1. sprna 2015 lze podávat žádosti o podporu velkých projektů (podpora> 15 tis. EUR) z nového „Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“* (celková podpora > 15 tis. EUR) (zkráceně: INTERREG V A)! Veškeré nezbytné informace a formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Programu spolupráce. Je možné objednat zasílání newsletteru se všemi novinkami v Programu spolupráce mailem.

Kontakt:
Gemeinsames Sekretariat
Sächsische Aufbaubank – Förderbank
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden
Poštovní adresa: D-01054 Dresden
E-Mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web. www.sn-cz2020.eu
Tel. +49(0)351 - 4910 0
Fax. +49(0)351 - 4910 4205

Kompetentní pro leadpartnery EUREGIA EGRENSIS:
Sandy Feldmann, Tel. +49(0)351 - 4910 4832 (pro německé žadatele)
Tereza Olsen, Tel. +49(0)351 - 4910 4823 (pro české žadatele)

*Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 2014-2020 (INTERREG V A).


Potenciálním žadatelům nabízí SAB každý měsíc přímo v euroregionech konzultační dny o modalitách žádostí a nových možnostech podpory.

Přístí konzultační den v euroregionu EUREGIO EGRENSIS se koná:

o 11.08.2015 od 10 hod
Kundenzentrum der SAB | Außenstelle Landratsamt Vogtlandkreis
08523 Plauen | Bahnhofstraße 46-48

o Dále každé 2. úterý v měsíci
Prosíme o domluvení termínu předem! 


Kontakt:

SAB – Konzultace v Plavně
Žadatelům nabízí SAB každý měsíc přímo v euroregionech konzultační dny o modalitách žádostí a nových možnostech podpory. Tyto konzultační dny se budou konat vždy na detašovaném pracovišti SAB – SAB Außenstelle Plauen nebo na jednatelství EUREGIA EGRENSIS v Plavně (viz níže).

Za účelem přípravy konzultací je nezbytné zaslat Jednotnému sekretariátu v dostatečněém předstihu před konáním konzultační schůzky neformální nástin projektu. Tento nástin by měl obsahovat níže uvedené údaje:
Obsah a cíl projektu
Údaje o přeshraničním charakteru projektu (společná příprava, realizace, financování a/nebo společný personál)
Kooperační partner (ze Saska a Čech) a kontaktní osoba
Doba trvání projektu
Plán výdajů a financování

Termíny konzultací vždy 2. úterý v měsíci

Místo konání
EUREGIO EGRENSIS - Geschäftsstelle | 08523 Plauen | Weststraße 13
popř.
Kundenzentrum der SAB | Außenstelle Landratsamt Vogtlandkreis
08523 Plauen | Bahnhofstraße 46-48

Předchozí telefonická domluva na:
EUREGIO EGRENSIS Geschäftsstelle | Tel. 03741 - 128 6461
nebo
Sächsische Aufbaubank
Sandy Feldmann | Tel. 0351 - 4910 4832 (pro německé žadatele)
Tereza Olsen | Tel. 0351 - 4910 4823 (pro české žadatele)