Evropská unie

Evropská komise
Generální ředitelství Regionální politika
Generální ředitelství Rozšíření
Zastoupení Evropské komise v Mnichově
Evropský parlament
Výbor regionů (VR)
Asociace evropských příhraničních regionů (AGEG/AEBR)
Evropská kancelář saských měst a obcí