Dorozumění a porozumění – základy živého česko-německého sousedství

Klíčovým předpokladem přeshraničních vztahů mezi Němci a Čechy je bez pochyby schopnost vzájemně spolu komunikovat. Pouze menšina obyvatel v oblasti EUREGIA EGRENSIS  je v současné době schopná, domluvit se sousedem v jeho jazyce. Přitom rozdělení jazykových kompetencí stále ještě vyznívá v neprospěch německé strany: Zatímco Němci jsou zpravidla odkázáni na tlumočníky nebo překladatele, do rozhovorů v německém jazyce se zapojuje celá třetina Čechů! V české části EUREGIA EGRENSIS je němčina – oproti celonárodnímu trendu – na školách, vysokých školách a V dalších vzdělávacích zařízeních stále ještě nejvíce vyučovaným cizím jazykem.   

Jak informoval Krajský úřad Karlovarského kraje, je němčina nabízena na všech středních školách (střední školy, gymnázia a profesně zaměřená gymnázia) jako druhý nebo třetí cizí jazyk (fakultativně). Na úrovni základních škol platí nabídka zatím většinou výhradně na školách, které mají partnerství s některou z německých škol.
Zařízení pro vzdělávání dospělých sice na německé straně registrují také rostoucí zájem o jazyk sousední země, ale v porovnání se světovými jazyky angličtinou, španělštinou nebo francouzštinou stále ještě nezaujímá tak významné místo.  

Jazyková ofenzíva EUREGIA EGRENSIS se chce v souvislosti s interkulturní kompetencí stále více přesouvat do veřejného povědomí popř. podporovat a iniciovat jazykové animace v MŠ a na školách.

Způsob, jakým by mohla být v této souvislosti nabídka jazyka sousedů na základních školách v Čechách a Německu ještě rozšířena, má mj. být tématem různých pracovních skupin a workshopů v rámci přeshraničního projektu (CLARA III), který bude zahájen na podzim roku 2016.