Asociace evropských hraničních regionů (AGEG/AEBR)  je nejstarší evropskou organizací zastřešující hraniční regiony a přeshraniční spojení. Sídlí v Gronau a zastupuje zájmy evropských hraničních regionů, a to jak na úrovni celoevropské, tak na úrovni jednotlivých členských států EU.

EUREGIO EGRENSIS je v AGEG zastoupeno prezidentem EUREGIA EGRENSIS pracovního sdružení Sasko/Durynsko a primátorem města Plavna, Ralfem Oberdorferem. 

Asociace evropských hraničních regionů (německy AGEG - Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) /anglicky AEBR -Association of European Border Regions) byla založena 17./18. července 1971  na vodním zámku Anholt na území prvního EUREGIA v Gronau. Současným prezidentem Asociace evropských hraničních regionů je Karl-Heinz Lambertz.

AGEG tvoří cca 100 hraničních a přeshraničních regionů, které reprezentují přes 200 hraničních regionů uvnitř a mimo unii. Zdroj: wikipedia