Společně provozovat cyklistiku, učit se, muzicírovat | první projektové ideje 2016

Putování v Krušných horách, perleť ve Vogtlandsku, hudba v Durynsku a v Čechách - německo-český Monitorovací výbor dal v průběhu svých zasedání ve dnech 12. dubna a 16. června 2016 zelenou nejrozmanitějším setkáním. Následuje výběr (foto: Erzgebirgische Liedertour, Archiv Baldauf Villa, Erzgebirgskreis)

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Zkrášlená rozhledna | Bublava - Klingenthal  
  Rozhledna na Aschbergu bude uvnitř vybavena informačními panely k přeshraničnímu přírodnímu parku (krajina, řemeslo, kultura) a zvnějšku ptačími budkami a prohlubněmi pro poštolku obecnou, rorýse obecného, netopýra, rehka domácího a konipase bílého. Také skládačkami a ukazatelem směru na Bublavu. 
 • 6. Erzgebirgische LiederTour | Baldauf Villa Erzgebirgskreis - Nové Hamry
  Hudba Krušných hor: ve středu pozornosti je bandoneon (knoflíková tahací harmonika). 17 hudebních skupin na 9 stanicích na ca. 18 km dlouhé hranice překračující túře z Čech a Saska kolem Carlsfeldu.
 • Zpracování perleti | Adorf - Ašsko (Mikroregion Ašský výběžek)  
  Studie o strukturálních změnách a výstavní koncepci Adorfského muzea perleti. Starou řemeslnou tradici je třeba si připomenout v obou jazycích. 
 • Setkávání vytváří společenství| Kulturní spolek Potok – Krušnohorský spolek Abertamy
  Setkávání v pohraničním regionu Krušných hor k odhalení tajemství české a saské kuchyně, po stopách těžby rud, cyklistická slavnost, putování a mnoho dalšího.
 • Setkání hasičů a traktoristů | Skalná - Bad Brambach 
  Hasičská soutěž, folkový festival a hasičský country bál mají podpořit sousedské vztahy a prolomit jazykovou bariéru.
 • Pivní maraton a ženský fotbal | Chyše - Steinberg  
  Pulzující partnerství míst: společné putování, setkání žáků základních škol, ženský fotbal, obecní výročí, kulturní léto, pivní maraton, hasičská soutěž.
 • Slavnost hradních rytířů: výlet do minulosti | Podhradí - Bad Elster
  Dva dny historie v kultuře, řemesle, boji, hře & tanci a spousta rytířů a jejich zbroje s představiteli z Čech, Saska / Durynska a Bavorska.
 • Německo-české hudební dny | Bad Lobenstein – hudební škola Kraslice
  Německo-české hudební dny v Bad Lobensteinu (červenec), v Kraslicích (září), s mládežnickými orchestry obou regionů.
 • Závod v běhu a jízdě na kole pro všechny věkové kategorie | Plesná - Bad Brambach
  6. půlmaraton spojuje obě obce v česko-německém příhraničí v délce 21,1 km.